Zondag 16 oktober Open Dag Basisschool Dierdonk

2-in-aanbouwIn de weilanden van Dierdonk werden vanaf 1995-1996 huizen gebouwd. Huizen met gezinnen, dus een nieuwe school was op zijn plaats. Nog voordat de eerste steen van het schoolgebouw gelegd was, stonden er in 1996 al 75 kinderen op de leerlingenlijst.

Op 18 oktober 1996 vond de officiële opening van de school plaats en het eerste kleine schoolteam was een feit. De school groeide uit naar een van allergrootste basisscholen van Nederland. Inmiddels is de school duizenden leerlingen en 20 jaren verder en heeft de wijk zijn geboortepiek gehad.

De basisschool gaat het 20-jarige jubileumjaar in met het jaarthema: “Basisschool Dierdonk, 20 jaar en Kerngezond!”
Daarom zet de school de deuren open op zondag 16 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op basisschool Dierdonk.

20-jaar-en-kerngezond

Geplaatst in BSdierdonk, Nieuws | Een reactie plaatsen

Dierdonk quiz een groot succes

Zaterdag 8 oktober vond de 3e editie van de Dierdonk-quiz plaats. Om 19.00 uur verzamelden 20 team-captains zich in Parkzicht om het 68 pagina’s tellende opdrachtenboek op te halen. Om 23.30 uur werden de antwoorden ingeleverd en waren de volgende reacties te horen.

Dierdonk quiz een groot succes !!

‘Erg leuk om met een groep zoveel originele, pittige opdrachten uit te voeren’
‘Hoe krijgen ze zoveel vragen verzonnen die je niet zomaar even met google oplost?’
‘Volgend jaar doen we zeker weer mee maar dan wel met iets meer dan 8 personen’.

Organisatie, hartelijk dank voor deze fantastische Dierdonk traditie.

Op zaterdag 29 oktober vindt de prijsuitreiking plaats tijdens het feest in Parkzicht. Niet alleen de deelnemers, maar iedereen is welkom tijdens dit gezellige feest.

Geplaatst in dierdonkquiz | Getagged | Een reactie plaatsen

Dierdonk-quiz honderden deelnemers

Op zaterdag 8 oktober vindt de 3e editie plaats van de Dierdonk-quiz. Dit jaar doen wederom honderden Dierdonkers mee, verdeeld over vele teams. Er is nog plek voor 1 team dus als je nog mee wilt doen, wees er snel bij. Zie de laatste Gazet voor verdere info.

Geplaatst in dierdonkquiz | Getagged | Één reactie

Contributie wijkvereniging bedraagt € 13,50

Contributie wijkvereniging bedraagt € 13,50De leden van Wijkvereniging Dierdonk hebben recent een verzoek tot betaling van de contributie ontvangen. Per abuis ontbreekt de hoogte van het te betalen contributie bedrag, zijnde € 13,50 voor een gezin of € 6,75 voor een alleenstaande. U wordt gevraagd het bedrag over op te maken naar NL20 ABNA0527468061 t.n.v. Wijkverenging Dierdonk met vermelding van uw adres en contributie 2016-2017.

Met het oog op de toekomst hopen wij dat u ook uw e-mailadres wilt vermelden zodat we over kunnen gaan tot digitale post. In het verzoek werd gevraagd de contributie over te maken voor 1 oktober, maar deze termijn is vanzelfsprekend verlengd tot 15 oktober.

Excuses voor het ongemak.

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Geplaatst in Wijkvereniging | Getagged , | Een reactie plaatsen

bezwaar uitbreiding geitenhouderij knoops

Op 29 juli j.l. heeft de Stichting Brouwberg een bezwaarschrift ingediend bij de Gemeente Gemert-Bakel. Hieronder vind u de tekst uit dit bezwaarschrift alsook een link naar de integrale versie van het document.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1 5421CV Gemert

Betr.: bezwaar uitbreiding Knoops v/d Heuvel.

Helmond, 29 juli 2016

Geacht College,

Bij deze maken wij bezwaar tegen aangevraagde uitbreiding van Geitenhouderij Knoop v/d Heuvel V.O.F., Grotelsehei 4 in uw gemeente.

Ook hebben wij veel bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan Muizenhol 1, Bakel, voor het realiseren van geitenstallen.

Het moet ook bij uw gemeente bekend zijn wat voor ellende in het verleden ontstaan is, mede door dit bedrijf, met de uitbraak van de Q-koorts. Een ziekte die nog steeds niet voorbij/ over is en waarvan dagelijks nog nieuwe ziektegevallen bij mensen zich openbaren.

Ook is inmiddels bekend geworden dat de gevarenzone voor Q-koorts een cirkel heeft van 5 km.
De afstand van het bedrijf Grotelsehei tot aan 3 wijken in de gemeente Helmond zijn:
Dierdonk: 0,98 km, Helmond Noord (Venuslaan): 1,45 km en Rijpelberg (de Rodes): 1,45 km.
De afstanden van het beoogde nevenvestiging aan het Muizenhol zijn:

Dierdonk, 0,85 km, Helmond Noord 2,8 km en de Rodes 1,8 km. Ook de gehele wijk Brouwhuis ligt in de gevarenzone.

Wij wijzen op andere ziektes in het verleden, zoals Mond- en Klauwzeer, Vogelgriep, Varkenspest enz. en de MRSA door veeteelt, al deze ziekten hebben meer uitbraken gekend ondanks nieuwe diergeneeskunde.

Wanneer de gemeente Gemert-Bakel, volgens de media, recht meent te hebben op verdubbeling van de N279 menen wij nog meer recht te hebben op een goede leefomgeving.

Onder deze leefomgeving verstaan wij: welzijn van mens, dier en flora en fauna. Welzijn van zowel burgers als agrariërs.
Boeren die er alles aandoen om hun omgeving leefbaar te houden kunnen de dupe worden van een eenling.

Wij krijgen de indruk dat uw gemeente nog niet doordrongen is van de noodzaak voor het behoud van deze aarde, voor ons en zeker ook voor ons nageslacht. Dat bij u economie nog steeds speerpunt nummer één is. Dat u nog niet bereid bent om de omslag te maken naar een ecologische omgeving en naar vermindering van de intensieve veeteelt. Een groene economie die in onze provincie en ook steeds meer in Den Haag prioriteit krijgt.

Wij gaan er dan ook vanuit dat u, als vergunning verstrekker voor nieuwe activiteiten niet meewerkt aan het verknallen van onze leefomgeving.

Met vriendelijke groet

Stichting Brouwberg

M.J.F. van Hees, voorzitter                                                    M.L.M. van Lierop, bestuurslid

Kopie per mail aan:

-College Helmond,
-Via Raadsgriffier aan de raads- en burgerraadsleden van de gemeenten Helmond en Gemert-Bakel
-College van Gedeputeerden van de Provincie Noord Brabant.
-Via Griffier Provinciale Staten aan Statenleden
-Eindhovens Dagblad
-Omroep Brabant
-Wijkbladen van Dierdonk, Rijpelberg, en Brouwhuis
en andere media
-Wijkraden Helmond Noord, Dierdonk, Brouwhuis, Rijpelberg

Hier kunt u het originele bezwaarschrift inzien.

Geplaatst in Nieuws, Wijkraad | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen