Vrijwilligersfeest 2016

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest vond dit jaar plaats op zondagmiddag 17 juli.
Na een fotozoektocht hebben de 63 deelnemers genoten van het eten bij De Brabantse Kluis. Het winnende team werd geridderd en de sfeer was geweldig.
Nogmaals willen wij benadrukken dat onze mooie wijk niet zonder de vrijwilligers kan en dat we hopen komend jaar met nog meer deelnemers te zijn.

Vrijwilligersfeest 2016 Vrijwilligersfeest 2016 Vrijwilligersfeest 2016

Geplaatst in Nieuws, Wijkraad, Wijkvereniging | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Gala groep 8 een succes

Op zaterdag 16 juli organiseerden enkele moeders van leerlingen uit groep 8 het afsluitende gala. Het feest in Parkzicht was een succes en via deze weg wil de wijkvereniging de moeders (onder leiding van Nicole Klumpers) hartelijk danken. We zijn blij met dergelijke initiatieven en steunen die graag financieel.

Geplaatst in Nieuws, Wijkvereniging | Getagged , | Een reactie plaatsen

Midzomeravond wandeling Hart voor Honden

Midzomeravond wandeling Hart voor Honden

 Midzomeravond wandeling Hart voor Honden

Op de mooie lange zomeravond dinsdag 28 juni j.l. organiseerde hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk” een wandeling voor baasjes en honden.

We verzamelden om 19.30 bij Parkzicht en vanaf daar gingen we richting het Bakelse Bos.
Het was een gezellige wandeling door het Bakelse Bos.
Om 21.00 waren we terug bij Parkzicht waar we de avond op het terras afsloten met een drankje. 

Midzomeravond wandeling Hart voor Honden

Hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”

Geplaatst in Hart voor Honden | Getagged , | Een reactie plaatsen

Openbaar Vervoer dierdonk

Toch Openbaar Vervoer in Dierdonk of toch niet!!

De kogel is half door de kerk, maar de kans is groot dat het er toch van gaat komen, Openbaar Vervoer door Dierdonk!

Na de vergadering op 13 juni  jl. met aan tafel de projectgroepsleden van OV-Dierdonk, verkeersdeskundige van de gemeente Helmond Dhr. M. Unterberg, Dhr. F. Tilburgs Hermesgroep en Dhr. L Jacobs Hermesgroep zijn we tot de volgende conclusie gekomen.

Om een lijnbus door de wijk te laten rijden moeten er eerst enkele verkeerstechnische aanpassingen doorgevoerd worden. Tevens moet er worden geënquêteerd onder de Dierdonkers of er wel voldoende belangstelling is om een bus door de wijk te laten rijden, het moet tenslotte rendabel blijken.

openbaar-vervoer-dierdonk

Er zijn twee er opties:

  • Een eigen Buurtbus
  • Een wijziging van de bestaande route streeklijn 23

De eerste optie valt op dit moment af omdat de kans van slagen klein is. Er zal jaarlijks meer dan € 40.000,- aan financiering beschikbaar moeten zijn. Daarnaast moet er een goede organisatie met vrijwilligers worden opgericht.

De tweede optie lijkt meer kansrijk daarom hebben we het volgende stappenplan afgesproken:

Stap 1)

  • Route 1) Hermes gaat na of het mogelijk is om binnen de rijtijden het rondje Dierdonk te rijden via de Kromme Geer en zo verder via de Bakelsedijk.
  • Route 2) Hermes gaat na of het mogelijk is om binnen de rijtijden het rondje Dierdonk te rijden via de Coendersberglaan / Dierdonklaan en zo verder via de Bakelsedijk.

 

Pas wanneer blijkt dat route 1 of 2 haalbaar is binnen de rijtijden van Hermes start stap 2.

Stap 2)

  • Een van de betere halten van lijn 23 is de halte op de Rembrandtlaan. Door de route aan te passen via Dierdonk vervalt de halte op de Rembrandtlaan. De gemeente zal moeten afwegen of dit acceptabel is en stemt dit af met Hermes.
  • Op zowel route 1 als 2 liggen (mogelijk) infrastructurele obstakels. Gemeente moet inzichtelijk maken wat er nodig is om dit aan te passen en hoeveel dit kost. Daarna zal de gemeente moeten kijken of hier middelen voor beschikbaar zijn.

(Mogelijke) obstakels op route 1:

Openbaar vervoer dierdonk

Plateau bij overgang Bakelsedijk / Dierdonklaan

Openbaar vervoer dierdonk

Plateau ter hoogte van Bakelsedijk nr 88

Openbaar vervoer dierdonk

Plateau Bakelsedijk / Straakvense Bosdijk

Aanvullende obstakels op route 2:

Openbaar vervoer dierdonk

Parkeervak ter hoogte van Nijendaldreef

Openbaar vervoer dierdonk

Plateau ter hoogte van school

Pas wanneer blijkt dat stap 2 geen belemmering vormt start stap 3.

Stap 3)

  • Wijkraad en projectgroep onderzoeken draagvlak bij omwonenden van busroute (vooral omwonenden Kromme Geer en basisschool Dierdonk).
  • Projectgroep, Hermes en gemeente bepalen de locaties van bushalten en stemmen dit af met omwonenden.

Afspraak is dat we binnen 2 maanden duidelijkheid willen hebben over de stappen 1 en 2. Daarna kan de wijkraad en de projectgroep aan de slag met toetsing van draagvlak bij omwonenden.

Met vriendelijke groet,
Projectgroepsleden OV-Dierdonk,
Herman van Hassel, Tom Schalks en Nico Tuip

Openbaar vervoer dierdonk

Geplaatst in OV Dierdonk | Getagged , , , | Één reactie

Bijeenkomst Bakelse bossen

Bijeenkomst Bakelse bossen 25-05-2016

Bijeenkomst Bakelse bossenOp woensdag 25-05-2016 is er in wijkhuis De Brem ( Rijpelberg) een 2de bijeenkomst geweest, georganiseerd door Belangengroep Rijpelberg.
Aanwezig waren afgevaardigden van Belangengroep Rijpelberg, Gemeente Helmond ,stadswacht Helmond,Brabant Water (voorheen WOB),wijkraad Dierdonk, bewoners van Helmond oost, Rijpelberg, Dierdonk en hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”.

De bijeenkomst was op de 1ste plaats georganiseerd op verzoek van Belangengroep Rijpelberg omdat vanuit de wijk vragen zijn gesteld of er in de Bakelse bossen “iets” georganiseerd kan worden voor honden.

De eerste vraag was aan de stadswacht.Waarom zijn er in april/mei in de Bakelse bossen door stadswachten (in opleiding) hondenbezitters gewaarschuwd om de hond aan te lijnen? Het blijkt dat aan de wijkagent in Dierdonk een bijna bijtincident is gemeld. Hierop is door de stadswacht gereageerd om de aanlijnplicht te handhaven.
De bekeuring kan tussen de € 90,- en € 140,- liggen, het bedrag wordt bepaald door de ernst van de situatie.Er zijn overigens in de Bakelse bossen geen bekeuringen uitgedeeld.

Brabant Water stelde voor,om als pilot van 1 jaar, 2 kleine zones in de Bakelse bossen aan te wijzen waar honden los mogen lopen. In de rest van het bos zou aanlijnplicht gehandhaafd blijven.Dit is met het oog op wat in de toekomst het beleid in Nederland wordt. Brabant Water is niet van plan iets te veranderen in de  de ATB route.
Hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”is tegen het opdelen in zones van het Bakels bos, nu en in de toekomst en voor het handhaven van de aanlijnplicht en heeft haar standpunt aan Brabant Water gemeld. Het bos is te klein om ook nog eens in zones te worden opgedeeld en gezien het aantal recreanten in het bos zijn er relatief weinig incidenten gebeurd. Dit werd ook beaamd door Brabant Water,de stadswacht en het is te lezen in een verslag van Tourclub ’81 (http://www.tc81.nl/page7.html en te lezen op facebook “Hart voor honden Dierdonk”).

Op 15-06-2016  om 19.30 is er vanaf het Sjef de Kimpepad een delegatie die gaat bekijken waar de loslaatzones zouden kunnen komen. Belangstellenden kunnen zich hierbij aansluiten.
“Hart voor honden Dierdonk”wil het bos voor alle recreanten veilig houden door niets aan het huidige beleid te veranderen. Door de aanwezigheid van de vele wandelaars met honden is er een grote sociale controle in het bos.Zonder deze sociale controle is de kans op calamiteiten veel groter. Gemeente Helmond staat landelijk al op de 11de plaats in de Algemeen Dagblad misdaadmeter.
Laten we Helmond niet nog onveiliger maken!
Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op facebook “Hart voor honden Dierdonk” onder “Veiligheid en sociale controle Bakelse bossen”, “Gebruik van de mountainbikeroute Bakelse bossen,””Gebruik maken van de hele Bakelse bossen” en “Handhaving hondenaanlijnplicht en etiketten wandelaars/mountainbikers in de Bakelse bossen”.

Hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”
Veronika Tuip
Nicole Verstappen-van den Hurk

Geplaatst in Hart voor Honden | Getagged , , | Een reactie plaatsen