AED netwerk Dierdonk

DRINGENDE OPROEP!

De wijk Dierdonk is dringend op zoek naar mensen die als vrijwilliger een AED kunnen bedienen of willen leren te bedienen.
Doel is om mensen met acute hartproblemen te helpen. Voor vrijwilligers die nog geen ervaringen hebben met het bedienen van een AED wordt een gratis cursus reanimatie aangeboden.

Voorwaarde is wel dat men zich daarna aanmeld bij HartslagNu. Daar vindt u ook alle informatie over het systeem.

Met een leger van ruim 50 bij HartslagNu aangemelde vrijwilligers kunnen we ervoor zorgen dat de Dierdonkse wijkgenoten met acute hartproblemen binnen 6 minuten eerste hulp krijgen aangeboden. Hiermee nemen de overlevingskansen in geval van een hartstilstand letterlijk met elke minuut toe. Het grote aantal vrijwilligers is nodig om geografische dekking in de wijk te kunnen verkrijgen en opvolging te kunnen bieden in het geval een van de vrijwilligers niet paraat kan zijn.

Meld u snel aan bij EHBO vereniging Helmond via mailadres:secretariaat@ehv-helmond.nl

Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn, wordt de volgende opleidingsavond bekend gemaakt.

De gemeente Helmond zorgt voor de nodige bereikbare AED’s.

Ik ben de contact persoon van de Wijkraad Dierdonk voor ons AED netwerk. Dus als er vragen of opmerkingen zijn, laat je horen.

Mvgr
Arie Manders
Rhulenhofweide 44
5709SH Helmond
a.manders23@upcmail.nl
0492-517564