Bestuur wijkraad Dierdonk

Arie Manders

Voorzitter

Ik woon al 25 jaar in Dierdonk. Daarvoor heb ik o.a. ruim 12 jaar op de Bakelsedijk gewoond, dus ik ben behoorlijk bekend met deze wijk. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en vier kleinkinderen.

In mijn werkzame leven was ik CEO van een elektrotechnische groothandel. Mij is onlangs gevraagd om voorzitter te worden en hierop heb ik na enkele gesprekken positief gereageerd. Voor enkele projecten was ik al actief voor de wijkraad, maar ik wil me nu breder inzetten voor onze mooie wijk.

Wat ik heel belangrijk vind: ik ben er voor alle Dierdonkenaren, dus u kunt met mij altijd contact opnemen en ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk wijkbewoners een aangenaam woongenot op Dierdonk te laten ervaren.

wimWim van Hoof

Secretaris en verantwoordelijk voor de portefeuille Infrastructuur

Sinds 1999, woon ik in Dierdonk in de Twickeldreef en heb het hier goed naar de zin.

Ik heb na mijn pensioen op verzoek van mijn directeur nog twee jaar doorgewerkt en heb daarna een punt gezet achter deze werkzaamheden die ik met veel plezier heb vervuld. Als fieldmanager binnen de IT branche bij een mooi bedrijf in De Meern bestond mijn taak uit het begeleiden en aansturen van een gedeelte van het personeel dat gedetacheerd was bij diverse opdrachtgevers (KLM; Banken; Verzekeringsmij; Media etc.) Het voeren van gesprekken zoals POP-Functionerings- beoordelings- en bilateralegesprekken waren mijn voornaamste taken binnen deze functie.

Ik ben getrouwd, heb twee dochters en vijf kleinkinderen. Ik ben een geboren en getogen Helmonder.

reneRené van Lierop

Bestuurslid en verantwoordelijk voor de portefeuille N279

Gehuwd met Ineke, wij wonen vanaf 1996 in de wijk Dierdonk, twee kinderen, niet meer thuiswonend.

Sinds 2002 heb ik zitting genomen in de Wijkraad. Ik Ben betrokken bij de projecten: Bakelse Beemden, N279, Groen & Milieu en Verkeer & veiligheid. Ik geniet van mijn pensioen, in mijn werkbaar leven was ik milieukundige bij Philips, in die functie betrokken bij vele aan en verkopen van bedrijfsactiviteiten.

 

Jan Prinsen

Bestuurslid en notulist

Ik ben Jan Prinsen getrouwd met Heike en ik heb 3 kinderen, waarvan de jongste op de Dierdonkschool zit. Wij wonen sinds 2011 in Dierdonk.

Naast mijn functie als filiaalmanager ben ik ook lid van de ondernemingsraad van de organisatie waar ik voor werk.
Sinds kort zit ik in het bestuur van de wijkraad om mijn steentje bij te dragen aan de mooie wijk waarin wij wonen.

 

 

 

 

9 reacties op Bestuur wijkraad Dierdonk

 1. Bert van der linden schreef:

  Beste wijkraad,

  Graag willen wij reageren op het plan van de gemeente Helmond om vrijwel alle wateren van Dierdonk te verhuren aan sportvisserij Zuid West Nederland.
  Toen wij in 1995 onze grond gekocht hadden en de eerste gesprekken met de hoofdarchitect van het project, ir. v.d.Ven, voerden over de eisen waaraan de wijk en bebouwing moest voldoen, werd al duidelijk dat de veengeul vijver geen recreatieplas zou worden. De gemeente had een natuurplan, waarbij dit niet zou worden gedoogd.
  Toen we in de loop van dat jaar, tijdens de bouw, het gerucht vernamen dat de gemeente de veengeul vijver zou willen verpachten aan visverenigingen, hebben we contact gezocht met andere toekomstige bewoners, die aan het bouwen waren aan de veengeul vijver, of we dat wel wilden voor onze toekomstige deur. Vrijwel iedereen voelde zich overvallen met dit bericht en zette een handtekening onder ons verzoek aan de gemeente om af te zien van verpachting. Heel snel daarna was de verpachting van de baan. Er verschenen direct verbodsbordjes in de vijver.

  We zijn nu een aantal jaren verder, de gemeente heeft alle bouwterreinen verkocht in Dierdonk, en wat schetst onze verbazing, dat we nu moeten vernemen, dat de gemeente nu vrijwel alle wateren in Dierdonk wil verhuren.
  Zonder voorbij te willen gaan aan de overlast van direct betrokkenen aan de singels, zullen wij, als directe bewoners aan de veengeul vijver, daarvan de meeste last ondervinden, omdat het talud meer geschikt is voor het dag-en nacht kunnen plaatsen van tentjes, stoeltjes e.d. , dan bij de singels. Tevens is er voldoende parkeerruimte voor onze woningen, langs de vijver, aanwezig om uitgebreid en voor langere duur te kunnen staan. Het mag duidelijk zijn dat met die gedachte in het vooruitzicht de meeste bewoners destijds geen grond zouden hebben gekocht.
  Tevens wordt de filosofie, die de gemeente en de hoofdarchitect van de wijk destijds voor ogen hadden, volkomen teniet gedaan.

  Ingaand op de voordelen, die de gemeente nu onder de aandacht wil brengen, hebben wij de volgende opmerkingen.
  1. Handhaven op uitwassen en illegale activiteiten.
  Als we de gehele tekst uitfilteren, dan komt het simpel neer op een bezuinigingsmaatregel van de gemeente: prima, in een tijd, dat ook de overheid op de centjes moet passen. In ruil voor wat geld verleggen we de uitvoering van een aantal beheersactiviteiten, naar de particuliere sector.
  De theoretische gedachtengang is : ” het kost ons minder tijd ( dus geld) en het levert ook nog wat op”
  Nu de praktijk.
  De enige zaken, die wij in de afgelopen jaren gezien hebben bij de veengeul vijver en beschouwd kunnen worden als “uitwassen en illegale activiteiten”, waarbij de overheid/politie betrokken is geweest, zijn naast overlopende vuilnisbakken en hondenpoep, dierenmishandeling, gevaarlijk duiken van de brug, afsteken van (illegaal ) vuurwerk, burengerucht en ( inderdaad veelvuldig, na het verwijderen van de verbodsbordjes) handhaving visverbod.
  Alleen het eerst en laatst genoemde zou onder de taakomschrijving van de visvereniging kunnen vallen. Al het andere blijft vallen onder criminaliteit en handhaving openbare orde = politietaak.
  Dus de besparing zou moeten komen van het minder opruimen van vuil op kosten van de gemeente en de controle op visvergunningen. Dit zou dan voor rekening kunnen komen van de visvereniging.
  Met de toestroom van sportvissers zal echter de vervuiling buiten het gepachte viswater toenemen en de discussie over de controle op wie er wel of niet mag vissen evenzeer. De overheid blijft altijd eindverantwoordelijk voor de openbare orde en openbare groenvoorziening, dus de uitwassen van dit beleid zal toch op het bordje van de overheid blijven liggen ; de besparing van het overheidsapparaat zal dan een stuk minder zijn dan begroot.
  Blijft over, de inkomsten van verpachting van het viswater, afgezet tegen te overlast voor de wijkbewoners. De baten zullen voor de gemeente zijn, de lasten voor individuele wijkbewoner en de wijkraad, die de klachten van de bewoners telkens zal moeten incasseren.
  Kortom, buiten de gemeente en de individuele in Dierdonk wonende sportvisser, die lid van de visvereniging is, en af en toe eens in de buurt van zijn huis zal gaan vissen, is er niemand in Dierdonk mee gebaat.
  Tip voor besparing: zet de verwijderde bordjes weer neer, dat scheelt duidelijkheid, dus hoeft de stadswacht / politie niet zo vaak te komen.

  2. Het opstellen van een visplan voor de wateren in de wijk.
  Dit argument is alleen maar voor belang voor de sportvisvereniging en niet voor de wijkbewoners.

  Daar tegenover staan de nadelen opgesomd op jullie site. Volkomen mee eens. Vooral de direct betrokkenen zullen daarvan last ondervinden. De meerderheid van de wijkbewoners zullen echter hun schouders ophalen, want ” het gebeurt niet voor hun deur” . Daarom was de enquete op de Dierdonk- site zo gevaarlijk. Als voorbeeld voor zo’n vraagstelling kan ik noemen : er zijn plannen voor een 4 baansweg om Dierdonk, ik woon centraal in Dierdonk, heb er dus geen last van, is wel handig, dus ik stem voor. !! Da’ s makkelijk !

  Graag willen wij nog een nadeel aan de lijst toevoegen:
  Regelmatig zien wij op de steigertjes en lopend langs het talud z.g. “vissers” die ondanks het verbod, toch een hengeltje uitgooien. Zij hebben echter meer belangstelling voor de omgeving dan voor hun dobber. We zijn overal buurtpreventieteams aan het opzetten, tegelijkertijd zorgen we ervoor dat iedereen nu een hengeltje uit kan gooien, zonder op te vallen tussen de echte vissers. Er is nauwelijks nog sociale controle mogelijk.

  Het mag duidelijk zijn, dat wij het niet eens zijn met de voorgestelde plannen van de gemeente Helmond. De gemeente Helmond toont zich in deze geen betrouwbare partner, wijzigt nu de spelregels naar eigen believen, voor – in theorie – wat extra inkomsten.

  We zouden niet graag in de schoenen staan van jullie als wijkraad, die plannen moet uitvoeren, die nauwelijks van nut zijn voor de wijk in het algemeen, maar die ver-strekkende nadelen zullen gaan opleveren voor een groep bewoners.
  We kunnen ons voorstellen, dat sommige van die bewoners hun nek gaan uitsteken en zullen gaan procederen tot de Hoge Raad toe, vanwege het zonder overleg met betrokkenen aanpassing van het natuurbesluit, het verlies aan woongenot en een onbetrouwbare overheid.
  Zitten we daarop te wachten ?

  Ontzeggen we de vissers, die vanuit geheel Brabant, Zeeland en Limburg willen komen vissen in Dierdonk hun visgenot? Lijkt ons overdreven: 50 tot 100 meter verwijderd van Dierdonk ligt een prachtig viswater, met een natuurlijke visstand, geeft plaats aan honderden visliefhebbers, je zit daar rustig en je voelt je niet telkens door de een of andere buurtbewoner in de nek gekeken. Wat wil je nog meer?

  Tot slot de jeugdvissers. In het verleden hebben we nooit moeite gehad met individuele buurtgenootjes, die een gekregen hengeltje, al dan niet met vader/opa, wilden uitproberen. Maar sinds de laatste maanden, toen er gesuggereerd werd dat jeugdvissen was toegestaan, hebben we plotseling een heel ander beeld gekregen: een jongen uit de wijk begint te vissen en plotseling is hij omringt door een tiental anderen. Het wordt reuze gezellig, het vissen wordt bijzaak ; Twee jongens zetten een tentje op en gaan vissen. Binnen mum van tijd ligt het talud bezaaid met fietsen en nadat ze allen weggaan, ligt het zelfde talud bezaaid met afval, het vissen werd bijzaak ; Jeugd van andere wijken komen met 1 hengeltje en een aantal scooters naar Dierdonk “om te vissen” , bezetten het steigertje, maar vissen ?.
  Dus in al deze gevallen is het wachten op het telefoontje naar politie voor overlast, buurtgerucht en ” hangjongeren”. Is dat de oplossing van het jeugdprobleem in de wijk?

  Aan jullie de taak de afweging te maken tussen de permanente aantasting van het woongenot van een aantal wijkbewoners, en de tijdelijke vreugd van misschien nog geen half procent van alle wijkbewoners, die daarvan gebruik zullen maken.
  Ons simpele advies is: laat alles bij het oude, zet alle bordjes in vijvers en singels weer terug en als er een buurtgenootje eens z’n hengeltje wil uitproberen, laten we dan even de andere kant op kijken…..
  Wij wensen jullie veel wijsheid toe met het advies aan de gemeente.

  Met vriendelijke groeten,
  Bert van der Linden
  Rina Heesmans.
  Tormentilbeek 1

 2. Michel Lintermans schreef:

  Wil graag het telefoonnummer en e-mailadres van jullie secretaris ontvangen?

 3. frank wouters schreef:

  Beste,

  is deze website / wijkraad nog wel actief?
  heb één mnd geleden een email gestuurd en geen enkele reactie ontvangen.

  • admin schreef:

   Beste Frank,

   Bedankt voor uw bericht. Heeft u het contact formulier van de contact pagina ingevuld? En welke optie heeft u toen aangeklikt bij ‘maak een keuze’? Dan kan ik kijken of er iets fout is gegaan. D

   De website is namelijk wel actief maar misschien zit er een fout in het contact formulier.

   Met vriendelijke groet,
   Webteam Dierdonk

 4. Coen Pots schreef:

  Beste mensen van de wijkraad,

  Na diverse mislukte pogingen via het mailformulier van deze site toch maar even een laatste route via dit forum.

  Via deze weg wil graag eens navragen of bij jullie bekend is hoeveel geluid er in de nacht wordt geproduceerd door terugkerende jeugd (en volwassenen ook) na het stappen. Dit is feitelijk meermaals per nacht een onderbreking van onze slaap. Wij wonen sinds kort op Belmontepark en horen deze klacht ook van diverse bewoners in de Dierdonklaan. Volgens mij is het de moeite waard om hier eens een plan met elkaar voor de smeden, aangezien het volgens mij een kwestie is van ruchtbaarheid/awereness geven. Graag verneem ik even iets van jullie.

  Met vriendelijke groet,

  Coen Pots
  06-52322281

 5. Geesje schreef:

  Geachte L.S
  Ik wilde even doorgeven dat de AED bij het Medisch Centrum in Dierdonk alarm afgeeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.