Vergaderdata wijkraad

Vergaderdata wijkraad Dierdonk 2018

9 januari Regulieren Wijkraad 20:00 uur
6 februari Wijkbreed overleg 20.00 uur
13 maart Bestuur Wijkraad 20:00 uur
17 april Projectgroep bijeenkomst 20.00 uur
15 mei Regulier Wijkraad 20.00 uur
14 juni Wijkbreed overleg 20.00 uur
Juli Vakantie Vakantie
Augustus Vakantie Vakantie
11 september Bestuur Wijkraad 20.00 uur
16 oktober Reguliere Wijkraad 20.00 uur
13 november Projectgroep bijeenkomst 20.00 uur
18 december Wijkbreed overleg 20.00 uur