Vergaderdata wijkraad

Vergaderkalender 2019

Datum Omschrijving Tijdstip Aanwezigen
21 februari Bestuursvergadering 20.00 uur Besloten vergadering
14 maart Projectgroep vergadering 20:00 uur Open vergadering
11 april Bestuursvergadering 20.00 uur Besloten vergadering
16 mei Wijkbreedoverleg 20.00 uur Open vergadering
13 juni Bestuursvergadering 20.00 uur Besloten vergadering
Juli Vakantie Vakantie Vakantie
Augustus Vakantie Vakantie Vakantie
12 september Projectgroep vergadering 20.00 uur Open vergadering
24 oktober Bestuursvergadering 20.00 uur Besloten vergadering
21 november Wijkbreedoverleg 20.00 uur Openvergadering
19 december Bestuursvergadering 20.00 uur Beslotenvergadering
16 Januari 2020 Reguliere Wijkraad en Nieuwjaarsborrel  19:30 uur Open vergadering