Vergaderdata wijkraad

Vergaderkalender 2020

Datum Omschrijving Locatie Tijdstip Aanwezigen
16 januari Reguliere Wijkraad en Nieuwjaarsborrel Parkzicht 19:30 uur Open Vergadering
20 februari Projectgroep vergadering Parkzicht 20:00 uur Open vergadering
19 maart Wijkbreed overleg Parkzicht 20.00 uur Open Vergadering
23 april Regulier overleg Parkzicht 20.00 uur Open vergadering
19 mei (dinsdag) Bestuursvergadering Parkzicht 20.00 uur Besloten vergadering
18 juni Reguliere Wijkraad Parkzicht 20:00 uur Open vergadering
Juli Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie
Augustus Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie
17 september Projectgroep Parkzicht 20.00 uur Open vergadering
22 oktober Wijkbreed overleg Parkzicht 20.00 uur Open
vergadering
24 november Bestuursvergadering Parkzicht 20.00 uur Besloten vergadering
22 december Reguliere Wijkraad Parkzicht  20:30 uur Open vergadering
14 januari 2021 Reguliere Wijkraad en Nieuwjaarsborrel Parkzicht   19:30 uur Open Vergadering

Vragen? Neem contact op met: secretariaatwijkraad@dierdonk.nl