De mogelijke verbreding van de N279 is weer gestart

Beste Dierdonkers,

Zoals u weet zijn de informatierondes rondom de aanpak (en tracékeuze).e de mogelijke verbreding van de N279 weer gestart.

Afgelopen woensdag zijn de vertegenwoordigers (van de wijken Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk) aanwezig geweest bij de ‘1ebelangentafel N279’.
Wij stellen het op prijs om een terugkoppeling te geven van deze avond.

Zoals u weet is het project in 2021 geheel door de Raad van State teruggewezen naar de tekentafel.  Was in het oorspronkelijke plan het hoofddoel doorstroming van het verkeer,
nu is het doel van het project anders geformuleerd namelijk; leefbaarheid, duurzaam verkeersveilig en bereikbaarheid. Kort samengevat; ‘Een optimum in acceptatie en draagvlak tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid’. Met de start van het project staan we in feite aan het begin van het proces, wat weer geheel opnieuw opgepakt moet worden. Dat betekent ook dat allerlei onderzoek en modellen analyses nog moeten plaatsvinden.

Het is van belang dat de bewoners en andere belanghebbenden ideeën naar voren kunnen brengen. Immers zij kennen hun omgeving als de beste.  De Provincie wil graag deze kennis meenemen in de verdere planvorming

Tot 7 juli aanstaande mogen wij als bewoners van Dierdonk onze ideeën, opmerkingen en suggesties inbrengen. Dat kan digitaal op het meedenkplatformwww.brabant.nl/N279 of via de Wijjkraad op h.schimmel97@upcmail.nl  U wordt derhalve van harte uitgenodigd om uw ideeën en aandachtspunten in te brengen. De Provincie wil met name de inwoners met hun omgevingskennis meenemen in de verder planvorming.

Uiteraard is dit niet de laatste kans op een formele in te brengen zienswijze. Het proces verloopt de komende periode als volgt;

Per deelgebied (3) komen de belangentafels op vier momenten samen.

  1. Voor de zomer; kennismaking en toelichting op het proces en het bespreken van geïnventariseerde aandachtspunten, waarden en belangen. (Dat heeft afgelopen woensdag plaatsgehad)
  2. September 2024; terugkoppeling van de opgehaalde punten en verwerking input. Toelichten van mogelijke oplossingsrichtingen die nader onderzocht en bespreken van de aandachtspunten vanuit de verschillende belangen op deze oplossingsrichtingen.
  3. November 2024; terugkoppeling hoe de aangedragen aandachtspunten zijn meegenomen in de totstandkoming van de kansrijke alternatieven en hierop reflecteren
  4. Januari 2025; terugkoppeling van de eindproducten ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘(NRD) en ‘Notitie Kansrijke Alternatieven’ (NKA) , bespreken van het advies van de belangentafels aan de stuurgroep, evaluatie van de belangentafels

De politiek heeft, op aandringen van de ondernemers, bepaald dat een 2 x 2 rijstroken variant onderdeel uit zal maken van de afwegingen en verdere besluitvorming.
Van deze variant is uit het verleden bekend dat de vrees bestaat dat deze een grote verkeerstoename kan gaan geven.
De wijkraad zal nauwlettend toezien op de eventuele negatieve consequenties van een dergelijke variant. Met name voor de leefbaarheid van onze wijk. Wij zullen u hierover blijven informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens de wijkraad Dierdonk

Arie Manders

Voorzitter

Dit bericht is geplaatst in N279, Nieuws. Bookmark de permalink.

Eén reactie op De mogelijke verbreding van de N279 is weer gestart

  1. Ellen schreef:

    Maak de huidige weg dubbelbaans en maak rondom Dierdonk een tunnel (tussen de beide stoplichten waar je nu Dierdonk in kunt rijden. Met een tunnel creëer je ook extra ruimte waar nog huizen gebouwd kunnen worden, ook fijn in deze tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.