Vergaderdata wijkraad

Vergaderkalender 2023
Datum:
16 februari
23 maart
20 april
25 mei
22 juni
15 juli – 27 augustus – vakantie
14 september
12 oktober
9 november
7 december

Tijd:
19:30 uur

Locatie:
Parkzicht

Heeft u een idee of opmerking over onze wijk, u mag dit persoonlijk komen toelichten. Meld het eerst even aan bij secretariaatwijkraad@dierdonk.nl