Vergaderdata wijkraad

Vergaderkalender 2022

De vergaderdata van 2022 zijn al volgt.

Datum:
19 mei
23 juni
8 september
3 november
15 december

Locatie:
Parkzicht

Tijd:
19:30 uur

Heeft u een idee of opmerking over onze wijk, u mag dit persoonlijk komen toelichten. Meld het eerst even aan bij secretariaatwijkraad@dierdonk.nl