Open Wijkraad vergaderingen

Vergaderdata 2024:

  • 18 januari
  • 15 februari
  • 14 maart
  • 18 april
  • 16 mei
  • 20 juni
  • 19 september
  • 24 oktober
  • 21 november
  • 19 december

In juli en augustus zullen we niet vergaderen ivm de zomervakantie.

Bovenstaande data zijn open bestuursvergaderingen dus voel je vrij om ook aan te sluiten.

Locatie: Parkzicht
Tijdstip: 19:30 uur

Heeft u een idee of opmerking over onze wijk, u mag dit persoonlijk komen toelichten. Meld het eerst even aan bij secretariaatwijkraad@dierdonk.nl