Zorgprofiel Dierdonk 2016

Zorgprofiel Dierdonk 2016

Het gebruik van Wmo, Jeugdzorg en Opvoedondersteuning hangt uiteraard sterk samen met de mensen die in een wijk wonen. Zo zal ouderenzorg meer voorkomen in een wijk met meer ouderen, en jeugdzorg meer voorkomen in een wijk met meer kinderen. Een zorgprofiel geeft in één oogopslag weer, hoeveel meer of minder het zorggebruik is in de wijk. Een zorgprofiel kan ook de aanwezigheid van kenmerken in beeld brengen die bevorderend of dempend werken op het voorzieningengebruik.

Vijf factoren spelen een wat grotere rol bij het (voorspellen van) voorzieningengebruik. Behalve het percentage ouderen c.q. jeugdigen in de wijk, speelt ook een rol of mensen er
alleen voor staan, dan wel een partner hebben met wie ze de zorg kunnen delen. Bovendien is het inkomensniveau een goede indicator voor zorggebruik, waarbij in het midden gelaten moet worden wat er eerder was: lager inkomen of ondersteuningsbehoefte. Spelen zowel leeftijdsopbouw, als partnerschap en inkomenssituatie een rol, dan is de kans op voorzieningengebruik een stuk hoger dan als slechts één van deze factoren speelt. De beide andere factoren zijn etnische
herkomst en het opleidingsniveau van de ouders. In het eerste spinnenweb is te zien welk type voorzieningen men in deze wijk vaker/minder gebruikt, in vergelijking met
Helmond-totaal. Bewonerskenmerken die veelvuldiger leiden tot gebruik van
de ene of de andere voorziening, staan in het tweede spinnenweb. Ook hier wordt getoond hoeveel de kenmerken in deze wijk voorkomen, in vergelijking met Helmond-totaal.
N.B. Kijk in de tabel voor de absolute aantallen.

1 2 3

 

 

NOTEN bij Zorgprofiel Dierdonk 2016

1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
3. Bron: Vestigingenregister, peildatum 1 april 2014
8. Bron: Zorgpoort (kalenderjaar 2015)
Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning
Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen
uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100)
4. De bijstand omvat de uitkeringen WWB (wet Werk en Bijstand), IOAW
(Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) en Bbz (Besluit
bijstandverlening zelfstandigen
In het indexcijfer is het aantal bijstandsgerechtigden gerelateerd aan de
potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar).
5. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO, 2013)
6. Bron: Duo-cfi (1 oktober 2015); gewichtenkinderen basisonderwijs:
Helmondse kinderen vzv schoolgaand in Helmond; Ouders maximaal twee
jaar voortgezet onderwijs
Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meer indicaties. In het
indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan totale (wijk)bevolking.
7. Bron: Duo-cfi (1 oktober 2015); gewichtenkinderen basisonderwijs:
Helmondse kinderen vzv schoolgaand in Helmond; Ouders maximaal
basisonderwijs
10. Bron: Zorgpoort Helmond; periode jan tm dec 2015.
In het indexcijfer is de jeugdhulp gerelateerd aan de bevolking van 0 t/m 17
jaar
9. Bron: CBS (kalenderjaar 2015); gebruik jeugdzorg.
In het indexcijfer is de O&O gerelateerd aan de bevolking van 0 t/m 17 jaar
11. Bron: CJG Helmond; periode jan tm dec 2015, lopende / afgesloten.
In het indexcijfer is de O&O gerelateerd aan de bevolking van 0 t/m 17 jaar

Bron: http://www.helmond.nl/Internet/feitenencijfers/Monitoring-sociaal-domein/Zorgprofielen-per-wijk

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.