Excellente School

Na de rechtstreekse felicitaties van de Minister van Onderwijs heeft Kindcentrum Dierdonk op 24 januari het predicaat Excellente School in ontvangst genomen. Op de volgende onderdelen mag Kindcentrum Dierdonk als voorbeeld dienen voor andere scholen: zicht op ontwikkeling, ondersteuning, samenwerking, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en schoolklimaat. Samen met alle leerlingen en betrokkenen werd dit heuglijke nieuws gevierd!

Het team is trots op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, om het onderwijs meer kindgericht te maken. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen: ‘Wat is het beste voor het kind?’. Het is een ontwikkelproces, waar nog de nodige uitdagingen bij komen kijken. Met goede moed ontwikkelt Kindcentrum Dierdonk zich hier verder in.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Trimrondje Dierdonk

Beste bewoners

Rondom Dierdonk ligt een prachtig trimrondje van 8km. Onderweg komt u 6 toestellen tegen om uw training te intensiveren.Deze route sluit aan op het trimrondje Rijpelberg, zodat u ook een route van 13 km kunt lopen, ook daar staan diverse toestellen. Bewegen is leuk en gezond, maar helaas wordt er weinig van de toestellen gebruikt gemaakt.

Wat zou er volgens u veranderd moeten worden?

Uw opmerkingen graag naar secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

De Wijkraad

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Kennismaking wijkboa’s

Hallo wijkbewoners,

Als wijkboa’s / handhavers voor de wijken Dierdonk en Rijpelberg willen wij graag van deze mogelijkheid gebruik maken om ons aan U voor te stellen.

Wij zijn Inge van de Hoven en Petri Heijndijk, werkzaam voor het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Helmond. Als wijkboa’s voor de wijken Dierdonk en Rijpelberg zijn wij het aanspreekpunt met betrekking tot zaken als overlast, leefbaarheid en toezicht voor de bewoners van deze wijken. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld vervuiling door honden, afvaldumpingen, parkeerproblemen, jeugdoverlast en allerlei andere overlast gevende zaken.

Naast deze wijken zijn wij voor de gemeente Helmond ook inzetbaar voor de andere wijken, evenementen, het uitgaansgebied en natuurlijk gaat op dit moment onze aandacht ook naar het naleven van de coronaregels en de controle hierop.

Wij zijn natuurlijk niet 7 X 24 uur in dienst, maar zullen zoveel mogelijk ons gezicht laten zien in de wijk.

Heeft U klachten meld deze dan via de website van de gemeente Helmond of de BuitenBeter app. Deze meldingen worden dan naar ons doorgezet zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Mocht u uw identiteitsgegevens achterlaten bij de melding, dan krijgt u bericht op het moment dat wij de melding hebben afgehandeld en wat wij hebben ondernomen om de klacht te verhelpen.

Hopelijk zien we u snel een keertje in de wijk!

Hartelijke groeten van Inge en Petri

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Reactie provincie Noord-Brabant op uitspraak Raad van State Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel – Asten lag ter behandeling bij de Raad van State in verband met beroepsschriften die zijn ingediend. Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De conclusie is dat het plan is vernietigd. Zie ook het persbericht van de Raad van State en de volledige uitspraak.

De provincie Noord-Brabant heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel – Asten. De vernietiging van het inpassingsplan heeft grote impact op de planning, uitvoering en financiën van het project.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De uitspraak is een forse tegenvaller. Duidelijk is dat dit niet alleen grote gevolgen heeft voor het N279-project, maar ook impact heeft op verbonden regionale projecten en de omwonenden van deze provinciale weg die al jaren in onzekerheid leven. Het is zaak dat de uitspraak snel grondig wordt geanalyseerd, mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken en de verder te volgen koers wordt bepaald.”

Morgen is een digitale bijeenkomst van de provincie met de wethouders van de bij het N279-project betrokken gemeenten.oord-Brabant kunt u onze privacyverklaring nalezen.

Met vriendelijke groeten,
provincie Noord-Brabant

Geplaatst in N279 | Een reactie plaatsen

Politie Dierdonk

We zien al jaren dat het aantal woninginbraken daalt, maar rond december stijgen de cijfers. Rond kerst is dat twee keer zoveel als op een gemiddelde doordeweekse dag en met oud en nieuw hebben we het over drie keer zoveel. Dit omdat veel mensen elkaar opzoeken tijdens de feestdagen of op vakantie zijn.
Op de woningen waarin de bewoners niet thuis zijn, richten criminelen hun blik. Laat daarom in de woning licht branden, zodat het lijkt alsof men aanwezig is. Zorg dat alle ramen en deuren op slot zijn. Licht de buren in, dat je niet thuis bent en vraag of ze een oogje in het zeil houden.

De mensen die wel thuis zijn in deze periode kunnen de ogen en oren in de wijk zijn. Daarom vragen we onze inwoners bij een verdachte situatie direct 112 te bellen.

Daarnaast is het verstandig om ook aandacht te hebben voor goed hang- en sluitwerk bij schuurtjes, tuinhuisjes en garages.

Geniet van de decembermaand,
De wijkagenten Dafna Brouwers en Monique Aelmans

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen